Obchodné meno:

GAVIS, s.r.o.
Adresa sídla: Oravský Podzámok č. 60
SK – 027 41
IČO: 46 891 277
Štatutárny zástupca: Ing. Ondrej Šeliga