Školenia pre pedagógov ZŠ

V spolupráci s partnermi na STU v Bratislave naša spoločnosť začala ponúkať realizáciu akreditovaných školení pre pedagogických pracovníkov základných škôl na zvýšenie ich profesijných kompetencií a zručností. Viac o jednotlivých druhoch školení nájdete v cenníku školení.

Cenník školení