Školenia pre pedagógov ZŠ

V spolupráci s partnermi na STU v Bratislave naša spoločnosť začala ponúkať realizáciu akreditovaných školení pre pedagogických pracovníkov základných škôl na zvýšenie ich profesijných kompetencií a zručností. Viac o jednotlivých druhoch školení nájdete v cenníku školení.

Cenník školení

Portál Učebne.sk

Vzhľadom na čoraz viac sa rozvíjajúcu spoluprácu so základnými školami sa naša spoločnosť v roku 2017  zamerala na rozvoj obchodnej činnosti zameranej na vybavenie odborných učební. Prostredníctvom svojho portálu ponúkame svojim klientom široké spektrum učebných pomôcok, IKT vybavenia a interiérového vybavenia pre odborné účebne základných škôl. Portál nájdete na samostatnej adrese www.ucebne.sk